FANDOM


Niektórzy NPC podarują grającemu wskazówkę z wyzwaniem, zawierającą jedno z poniższych pytań. Po jego przeczytaniu należy ponownie porozmawiać z pytającym i dać odpowiedź. Tego rodzaju zadania pojawiają się we wskazówkach 2 i 3 poziomu.


Zadane przez Pytanie Odpowiedź
Zoo keeper How many animals are in the Ardougne Zoo? (Ile zwierząt jest w Zoo Ardougne?) 40, +1 jeśli gracz skończył Eagles Peak,
+1 jeśli gracz skończył Hunt for Red Raktuber
Luthas i papuga Cap'n Izzy No-Beard How many banana trees are there in the plantation? (Ile bananowców jest na plantacji?) 33
King Roald How many bookcases are in the palace library? (Ile półek na książki jest w pałacowej bibliotece?) 24
Gabooty How many buildings in the village? (Ile budynków jest w wiosce?) 11
Cook How many cannons does Lumbridge castle have? (Ile dział ma zamek w Lumbridge?) 9
Caroline How many fishermen on the fishing platform? (Ilu rybaków jest na platformie łowieckiej?) 11
Bolkoy How many flowers are in the clearing below this platform? (Ile kwiatów jest pod tą platformą?) 13
Gnome Coach How many gnomes on the gnome ball field have red patches on their uniforms? (Ilu gnomów na boisku gnomiej piłki ma czerwone łatki na ubraniu?) 6
Recruiter How many houses have a cross on the door? (Ile domów ma krzyż na drzwiach?) 20
Brundt How many people are waiting for the next bard to perform? (Ile osób czeka na występ kolejnego grajka?) 4
Edmond How many pigeon cages are there around the back of Jerico's house? (Ile klatek na gołębie jest za domem Jerico?) 3
Oracle If x is 15 and y is 3, what is 3x + y? (Jeśli x równy jest 15, a y 3, ile to jest 3x + y?) 48
Karim I have 16 kebabs, I eat one myself and share the rest equally between 3 friends. How many do they have each? (Mam 16 kebabów, jednego zjadam, a resztę dzielę równo pomiędzy 3 przyjaciół. Ile dostanie każdy z nich?) 5
Hazelmere / Brimstail What is 19 to the power of 3? (Ile to jest 19 do potęgi 3?) 6859
Gnome ball referee What is 57x89+23? (Ile to jest 57x89 + 23?) 5096

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki